เริ่มการผจญภัยได้แล้วตอนนี้

เลือกตัวละครหลักหลังจากที่ทำการสร้างตัวละครในเกม หรือทำการตั้งชื่อเล่น