โปรไฟล์กิลด์

BLACKSPELL

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-11-09
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-11-09
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.63 MarissaraVII ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 32คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top