โปรไฟล์กิลด์

Freedom

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-18
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-18
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.61 ชาวอ๊บฟิเชี่ยน ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 79คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top