โปรไฟล์กิลด์

Lingnoi

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-03-29
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-03-29
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.63 Lingnoi ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 6คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top