โปรไฟล์กิลด์

OKLovE

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-09-22
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-09-22
  • หัวหน้ากิลด์ Lv.62 Zentaxia ไม่เปิดเผย
  • สมาชิกกิลด์ 54คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top