โปรไฟล์กิลด์

Pensieve

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-06-02
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2020-06-02
  • หัวหน้า Lv.60 DemonsJ ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 80คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top

(เวลาจำกัด)แพ็คเกจของขวัญฟรี