โปรไฟล์กิลด์

SOLO

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-20
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2018-01-20
  • หัวหน้า Lv.60 Dusknoir ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 39คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top