โปรไฟล์กิลด์

Seisubyaggenou

  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-05-02
  • วันก่อตั้งกิลด์ 2019-05-02
  • หัวหน้า Lv.60 Amatsuki ไม่เปิดเผย
  • จำนวนสมาชิก 13คน ไม่เปิดเผย
  • สถานะการครอบครอง ไม่มี

ฝากคำพูดถึงกิลด์

โปรไฟล์อยู่ในสถานะไม่เปิดเผย

top