Wiki

อุปกรณ์สวมใส่

อุปกรณ์สวมใส่

​​​​​​​

เกราะป้องกันทั้งหมดใน Black Desert สามารถใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องคำนึงถึงอาชีพของตัวละคร แต่สำหรับอาวุธหลักและอาวุธเสริมตถูกแบ่งประเภทไว้ตามแต่ละอาชีพ นั่นหมายความว่า เกราะป้องกันของวิซาร์ด Lv. 50 สามารถนำไปใช้กับตัวละคร เบอร์เซิร์กเกอร์ Lv.1 ได้ ซึ่งจะทำให้การอัพเลเวลทำได้ง่ายขึ้น ท่านสามารถเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ได้ภายในเกม ซึ่งช่วยให้ความเร็ววในการโจมตีของท่านเร็วยิ่งขึ้น


อาวุธ

ใน Black Desert คุณสามารถสวมใส่อาวุธได้ 3 ชนิด โดยประเภทของอาวุธที่แตกต่างกันตามอาชีพที่คุณเล่น

อาวุธหลักและอาวุธเสริมเป็นอาวุธพื้นฐานของทุกตัวละคร


อย่างไรก็ตามบางอาชีพอาจจะสามารถใช้ทักษะได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอาวุธหลักและอาวุธเสริมที่ใช้ เนื่องจากอาวุธแต่ละชนิดจะให้ผลที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ท่านจึงต้องไตร่ตรองเรื่องอาวุธที่จะนำมาใช้ให้ดี

อาวุธชนิดที่สามได้แก่ อาวุธปลุกพลัง ท่านสามารถใช้อาวุธปลุกพลังได้ เมื่อท่านมี Lv. 56 และทำเควสอาวุธปลุกพลังสำเร็จแล้วเท่านั้น​​​​​​​


เมื่อติดตั้งอาวุธปลุกพลังแล้ว ท่านจะสามารถโจมตีศัตรูได้รุนแรงมากขึ้น


ความทนทานของอุปกรณ์

อาวุธและอุปกรณ์ป้องกันทุกชนิด เช่น หมวกเกราะ ชุดเกราะ ถุงมือ รองเท้า รวมถึงเครื่องประดับ จะมีค่าความทนทานอยู่

ค่าความทนทานจะลดลงเมื่อไอเทมถูกใช้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อชุดเกราะได้รับความเสียหาย ค่าความทนทานก็จะลดลง นอกจากนี้ ค่าความทนทานยังมีผลต่อประสิทธิภาพของไอเทมด้วย


ตราบเท่าที่ไอเทมมีค่าความทนทานมากกว่า 1 ผลของเอฟเฟคจะยังส่งผลขณะที่ทำการสวมใส่อยู่ แต่หากค่าความทนทานลดเป็น 0 ท่านจะไม่ได้รับผลเอฟเฟคและไม่ได้รับการป้องกันจากอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ เสมือนกับไม่ได้ใช้ไอเทมชนิดนั้นๆ อยู่ ดังนั้นก่อนค่าความทนทานจะเป็น 0 ท่านควรนำไอเทมไปซ่อมที่ NPC ช่างตีเหล็ก หรือนักขายชุดเกราะ โดยท่านต้องเสียค่าซ่อมด้วยซิลเวอร์


เมื่อการซ่อมแซมอาวุธที่มีความทนทานลดลง ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับค่าความทนทานที่ถูกใช้ไป นอกจากนี้ค่าความทนทานสูงสุด ยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซ่อมแต่ละครั้งด้วย


หากการซ่อมแซมทำให้ท่านรำคาญใจ ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีค่าความทนทานได้ ท่านสามารถเช่าอุปกรณ์ที่ไม่มีความทนทานได้จาก NPC ซึ่งท่านสามารถขอเช่นได้โดยการใช้คะแนนสมทบ


สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า แต่ท่านก็ต้องแลกมาด้วยคะแนนสมทบที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถขอคือคะแนนสมทบจาก NPC ได้ เมื่อท่านคืนไอเทมที่ยืมมาให้กับพวกเขา แต่อุปกรณ์ที่เช่ามานั้น มีขอเสียคือ มันไม่สามารถทำการเสริมประสิทธิภาพได้ และมีน้ำหนักมากกว่าอุปกรณ์ทั่วไป


อุปกรณ์พิเศษ


ชุดสวมใส่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ จะช่วยให้ทำการผลิตสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


ในกรณีของชุดนักเก็บเกี่ยว ท่านสามารถเก็บไอเทมได้โดยไม่โดนพวกมอนสเตอร์โจมตีได้ และหากระดับของชุดสูงขึ้น ท่านก็จะสามารถเพิ่มเลเวลการผลิตได้อีกด้วย


บางอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่หายาก แต่อุปกรณ์ประเภทนี้มักให้ผลพิเศษแก่ผู้ใช้งาน และหากท่านใช้อุปกรณ์เซ็ตเดียวกัน ท่านก็จะได้รับผลรวมเซ็ตจากอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย หรือถ้าหากท่านทำตามเงื่อนไขบางอย่าง ท่านก็จะสามารถรับผลที่จะช่วยเพิ่มระดับความสามารถของตัวละครของท่านได้


ท่านสามารถเรียกภูติดำออกมาเพื่ออัพเกรดไอเทมสวมใส่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้

การอัพเกรดไอเทม ประสิทธิภาพที่ได้จะขึ้นอยู่กับประเภทและคุณสมบัติที่ถูกเพิ่มเข้าไป และผลที่ได้ก็จะแตกต่างไปตามแต่ละไอเทม


ในกรณีของอาวุธ หากท่านใช้อัญมณีเวทมนตร์แห่งเปลวไฟ ผลที่ได้คือท่านจะได้รับอัตราการตีคริติคอลเพิ่มขึ้นให้กับอาวุธของท่านได้

หากคุณอัพเกรดอุปกรณ์สวมใส่โดยใช้ ‘หินแปรรูป’ อุปกรณ์นั้น ก็จะอัพเกรดขึ้นเป็นอุปกรณ์ระดับสูง


ในกรณีนี้ ไม่เพียงแต่ค่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ผลที่ได้รับจากอุปกรณ์ก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย▲ โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์เซตจะประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 – 4 ส่วน ได้แก่ หมวก เกราะ ถุงมือ และ รองเท้าเครื่องมือเก็บรวบรวม และโคมไฟ

เครื่องมือเก็บรวบรวม ประกอบไปด้วย มีดแล่เนื้อ, พลั่ว, ขวานตัดไม้, จอบ และเครื่องมือเก็บยางไม้ อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความทนทานจำกัดอยู่ ความทนทานจะลดลงเมื่อท่านทำการใช้อุปกรณ์นั้นๆ ในการเก็บรวบรวมไอเทมต่างๆ และยิ่งอุปกรณ์มีระดับสูงมากเท่านไหร่ ท่านก็จะยิ่งใช้เวลาในการเก็บรวบรวมได้เร็วขึ้นเท่านั้น


นอกจากนี้ เครื่องมือเก็บรวบรวมแล้ว ท่านยังสามารถใช้โคมไฟมาช่วยในการเก็บรวบรวมได้ด้วย โคมไฟจะมีมีความทนทาน แต่จะมีระยะเวลาจำกัดในการใช้งานแทน  ท่านสามารถอ่านเรายละเอียดเหล่านี้ได้ที่คำอธิบายเกี่ยวกับไอเทมโคมไฟ เมื่อเวลาใช้งานโคมไฟหมด ท่านสามารถใช้น้ำมัน สำหรับโคมไฟ เพื่อยืดอายุการใช้งานได้ ภายใน 3 ชั่วโมง ท่านสามารถซื้อน้ำมันได้จาก NPC นักขาย


ตะเกียงคือไอเทมที่ใช้ส่องสว่างในพื้นที่มืด มอนสเตอร์จะแข็งแกร่งขึ้นในช่วงเวลาตอนกลางคืน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้น  ดังนั้นในการออกล่าในเวลากลางคืนเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นทีเดียว แต่ในเวลากลางคืนนั้น จะทำให้ระยะในการมองเห็นของตัวละครของท่านลดลง ไอเทมโคมไฟจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเช่นนี้


ผลของตะเกียงจะหายไปเมื่อระยะการใช้หมดลง แม้ว่าจะยังเหลือค่าความทนทานอยู่ก็ตาม

แต่ท่านสามารถเพิ่มระยะเวลาการใช้งานโคมไฟได้ด้วยการซื้อน้ำมันโคมไฟได้ที่นักขายของชำของแต่ละเมือง


​​​​​​​

▲ อุปกรณ์พวกนี้ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้น ท่านควรจะตรวจดูค่าความทนทานให้ดี


※ เนื้อหาคู่มือการเล่นเกมอาจมีความแตกต่างจากเนื้อหาที่มีในเกมได้ เนื่องจากมีการอัพเดทและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเกม

top