1 /

Black Desert เกมที่ผู้เล่นกว่า 10 ล้านคนใน 150 ประเทศเลือกเล่น

เกม MMORPG แห่งการต่อสู้อันดุเดือด และการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น
ให้บริการโดยบริษัท Pearl Abyss ในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย, ไต้หวัน, ไทย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ตุรกี จนถึงประเทศเกาหลีใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม

MULTIMEDIA

ท่านสามารถรับชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลอันหลากหลาย
เช่น วอลล์เปเปอร์, วิดีโอ ที่เสมือนจริงยิ่งขึ้นด้วยโหมด Remastered

เริ่มต้นการผจญภัย ในรูปแบบของท่าน

ขอเชิญชวนเข้าสู่โลกอันกว้างใหญ่ของ Black Desert
top
사전예약 사전예약
เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 2 ปี
เข้าเล่นเกมฟรี 14 วัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม